Součásti a příslušenství

dump:
42224 (array):
product (array):
id = '42224'
productMainId = '21472'
ean = '4051629034477'
vendorProductId = '090-008777-00000'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2022-12-13 08:38:10'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = 'stk'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'stk'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '115218'
productText (array):
id = '189573'
productId = '42224'
languageId = '29'
nameShort = 'PC300 XQ Set'
name = 'PC300 XQ Set'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Programové vybavení s parametry svařování</li><li>Snadná obsluha prostřednictvím rozhraní Windows</li><li>Strukturované ovládací nabídky a úrovně k provedení změn, zadání a programování všech parametrů svařování</li><li>Správa až 510 svařovacích úkolů (JOBů) v jediné databázi s možnostmi pohodlného vyhledávání</li><li>Výměna svařovacích úkolů (JOBů) se svařovacím přístrojem</li><li>Výměna dat online tzn., data jsou vizualizována v PC300 a přímo promítnuta do procesu svařování (ideální pro školení a zkušební svary)</li><li>Integrovaná ochrana heslem k zajištění proti neoprávněným změnám</li><li>Zobrazení skutečných hodnot svařovacího napětí a proudu, rychlosti drátu, proudu kotvy motoru posuvu drátu a svařovací energie na digitální obrazovce se sloupcovým grafem a funkcí Hold (uchování hodnot)</li><li>Připojení ke standardnímu sériovému rozhraní COM na svařovacím přístroji</li><li>Předvolené hodnoty pro kontrolu svařovacích dat</li><li>Stálá aktuálnost prostřednictvím standardní funkce aktualizace pro nové parametry svařování</li><li>Perfektní k zálohování dat díky snadné výměně mezi proudovým zdrojem a PC</li><li>Nástroj EWM Backup Tool – snadná funkce zálohování nastavení úloh (JOBů) a systémových nastavení.</li><li>EWM PC300 Light Version – snadná obsluha, komprimováno na nejdůležitější funkce.</li><li>Nástroj EWM Config Tool – konfigurace systémových komponent. </li><li>Systémové požadavky: Windows 7 (32 / 64 bitů), Windows Vista, Windows XP SP3; instalovaný program .Net-Framework 2.0 (případně bude instalován spolu se systémem); Intel Pentium (nebo srovnatelné) CPU min. 1,7 GHz; 512 MB RAM; min. 300 MB volného místa na pevném disku; USB 1.1 nebo USB 2.0 k instalaci softwaru; přípojka USB1.1 nebo USB2.0 k připojení ke svařovacímu přístroji</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Programové vybavení s parametry svařování</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '42224'
(private) productMainId = '21472'
(private) ean = '4051629034477'
(private) vendorProductId = '090-008777-00000'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2022-12-13 08:38:10'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = 'stk'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'stk'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '115218'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 1193.0
productTax = '19'
productPriceGross = 1419.6700000000001
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 1193.0
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'stk'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '35810'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001399.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A34516'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '69144'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW508.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW508'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
2 (object: MimeEntity):
(private) id = '69143'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW507.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW507'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
3 (object: MimeEntity):
(private) id = '69142'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW505.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW505'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
4 (object: MimeEntity):
(private) id = '69141'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW504.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW504'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
5 (object: MimeEntity):
(private) id = '69140'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW503.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW503'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
6 (object: MimeEntity):
(private) id = '44831'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW502.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '2738017'
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW502'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
7 (object: MimeEntity):
(private) id = '44830'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW501.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '3111117'
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW501'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
8 (object: MimeEntity):
(private) id = '44829'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW500.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '3074278'
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW500'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
9 (object: MimeEntity):
(private) id = '79913'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-017622-EW560.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-017622-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 1193.0
tax = 19.0
taxTotal = 226.66999999999999
total = 1419.6700000000001
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 1193.0
tax = 19.0
taxTotal = 226.66999999999999
total = 1419.6700000000001
productName = 'PC300 XQ Set'
produktbezeichnung = 'Sada softwaru se svařovacími parametry PC300 XQ včetně CMSTICK, kabelů a rozhraní SECINT X10 USB'
price = 1193.0
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '35810'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001399.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A34516'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '44829'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW500.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '3074278'
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW500'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
2 (object: MimeEntity):
(private) id = '44830'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW501.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '3111117'
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW501'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
3 (object: MimeEntity):
(private) id = '44831'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW502.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '2738017'
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW502'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
4 (object: MimeEntity):
(private) id = '69140'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW503.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW503'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
5 (object: MimeEntity):
(private) id = '69141'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW504.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW504'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
6 (object: MimeEntity):
(private) id = '69142'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW505.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW505'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
7 (object: MimeEntity):
(private) id = '69143'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW507.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW507'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
8 (object: MimeEntity):
(private) id = '69144'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-008096-EW508.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-008096-EW508'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
9 (object: MimeEntity):
(private) id = '79913'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-017622-EW560.pdf'
(private) type = '000'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-017622-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
vmAttributes = null
vmCharacteristics (array):
 • Programové vybavení s parametry svařování

   

  dump:
  hasAccessoires = 0
  product (array):
  id = '42224'
  productMainId = '21472'
  ean = '4051629034477'
  vendorProductId = '090-008777-00000'
  manufacturerProductId = null
  manufacturerId = null
  productSearchId = null
  stock = null
  stockBehaviour = '1'
  stockView = '0'
  stockViewText = null
  dateCreated = '2022-12-13 08:38:10'
  dateModified = null
  public = '1'
  active = '1'
  deleted = '0'
  packagingAmount = '100'
  packagingUnit = 'stk'
  priceAmount = '100'
  priceUnit = 'stk'
  forcePrice = '0'
  priority = '0'
  validFrom = null
  validTo = null
  hidden = '0'
  notSellable = '0'
  externalId = '115218'
  active = true
  isBrenner = false
  productName = 'PC300 XQ Set'
  productBezeichnung = 'Sada softwaru se svařovacími parametry PC300 XQ včetně CMSTICK, kabelů a rozhraní SECINT X10 USB'
  productType = 'PC300 XQ Set'
  productVariantBezeichnung = ''
  listprice = '1193'
  position = '99'
  rabattgruppe = 'M1'
  accKind = '948:Software'
  productText = '<p>Programové vybavení s parametry svařování</p>'
  productTextLong = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Programové vybavení s parametry svařování</li><li>Snadná obsluha prostřednictvím rozhraní Windows</li><li>Strukturované ovládací nabídky a úrovně k provedení změn, zadání a programování všech parametrů svařování</li><li>Správa až 510 svařovacích úkolů (JOBů) v jediné databázi s možnostmi pohodlného vyhledávání</li><li>Výměna svařovacích úkolů (JOBů) se svařovacím přístrojem</li><li>Výměna dat online tzn., data jsou vizualizována v PC300 a přímo promítnuta do procesu svařování (ideální pro školení a zkušební svary)</li><li>Integrovaná ochrana heslem k zajištění proti neoprávněným změnám</li><li>Zobrazení skutečných hodnot svařovacího napětí a proudu, rychlosti drátu, proudu kotvy motoru posuvu drátu a svařovací energie na digitální obrazovce se sloupcovým grafem a funkcí Hold (uchování hodnot)</li><li>Připojení ke standardnímu sériovému rozhraní COM na svařovacím přístroji</li><li>Předvolené hodnoty pro kontrolu svařovacích dat</li><li>Stálá aktuálnost prostřednictvím standardní funkce aktualizace pro nové parametry svařování</li><li>Perfektní k zálohování dat díky snadné výměně mezi proudovým zdrojem a PC</li><li>Nástroj EWM Backup Tool – snadná funkce zálohování nastavení úloh (JOBů) a systémových nastavení.</li><li>EWM PC300 Light Version – snadná obsluha, komprimováno na nejdůležitější funkce.</li><li>Nástroj EWM Config Tool – konfigurace systémových komponent. </li><li>Systémové požadavky: Windows 7 (32 / 64 bitů), Windows Vista, Windows XP SP3; instalovaný program .Net-Framework 2.0 (případně bude instalován spolu se systémem); Intel Pentium (nebo srovnatelné) CPU min. 1,7 GHz; 512 MB RAM; min. 300 MB volného místa na pevném disku; USB 1.1 nebo USB 2.0 k instalaci softwaru; přípojka USB1.1 nebo USB2.0 k připojení ke svařovacímu přístroji</li></ul>'
  name = 'PC300 XQ Set'
  pname = 'PC300 XQ Set'
  productTextCount = 1
  mimetotal (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '35810'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0001399.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A34516'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  1 (object: MimeEntity):
  (private) id = '69144'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW508.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW508'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  2 (object: MimeEntity):
  (private) id = '69143'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW507.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW507'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  3 (object: MimeEntity):
  (private) id = '69142'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW505.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW505'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  4 (object: MimeEntity):
  (private) id = '69141'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW504.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW504'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  5 (object: MimeEntity):
  (private) id = '69140'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW503.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW503'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  6 (object: MimeEntity):
  (private) id = '44831'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW502.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = '2738017'
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW502'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  7 (object: MimeEntity):
  (private) id = '44830'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW501.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = '3111117'
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW501'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  8 (object: MimeEntity):
  (private) id = '44829'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-008096-EW500.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = '3074278'
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-008096-EW500'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  9 (object: MimeEntity):
  (private) id = '79913'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-017622-EW560.pdf'
  (private) type = '000'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-017622-EW560'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  mime (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '35810'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0001399.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A34516'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  id = '42224'
  productMainId = '21472'
  vendorProductId = '090-008777-00000'
  productPrice = 1193.0
  productTax = '19'
  productPriceGross = 1419.6700000000001
  1.193,00 €* / 1.419,67 €** / Pcs.
  Obsah: 1 Pcs.
 
Došlo k chybe
Akce úspešne provedena
current mapping: categories