Till varukorgen
0 Produkter  
0,00 €    

0save cart

Till minneslistan
0 Produkter  

0add wishlist

Till produktjämförelsen
0 Produkter  

0add compare

Svetsbrännare

dump:
43135 (array):
product (array):
id = '43135'
productMainId = '21883'
ean = '4051629045466'
vendorProductId = '094-025359-00000'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-03-27 15:10:48'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = 'stk'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'stk'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '341231'
productText (array):
id = '433837'
productId = '43135'
languageId = '155'
nameShort = 'Värmeskyddsskärm'
name = 'ON HSS Ø18-19 mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Värmeskyddsskärm för eftermontering till PM/MT-svetsbrännare </li><li>Tack vare förberett brottsställe är den även kompatibel med PM-svetsbrännare med LED-belysning (dock begränsat för växelhalsbrännare)</li><li><b>Passar till:</b></li><li class="knurps">PM/MT 301 G, CG</li><li class="knurps">PM/MT 401 G, CG</li><li class="knurps">PM/MT 451 W, WS, WL</li><li class="knurps">PM /MT 551 W, WS, WL</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Värmeskyddsskärm för eftermontering till PM/MT-svetsbrännare </p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '43135'
(private) productMainId = '21883'
(private) ean = '4051629045466'
(private) vendorProductId = '094-025359-00000'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-03-27 15:10:48'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = 'stk'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'stk'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '341231'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 40.299999999999997
productTax = '19'
productPriceGross = 47.956999999999994
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 40.299999999999997
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'stk'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '79796'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060261.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = '152266'
(private) version = null
(private) externalId = '0A3338370'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '81321'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-025359-EW560.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-025359-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 40.299999999999997
tax = 19.0
taxTotal = 7.6569999999999991
total = 47.956999999999994
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 40.299999999999997
tax = 19.0
taxTotal = 7.6569999999999991
total = 47.956999999999994
productName = 'Värmeskyddsskärm'
produktbezeichnung = 'Värmeskyddsskärm för PM/MT-svetsbrännare'
price = 40.299999999999997
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '79796'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060261.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = '152266'
(private) version = null
(private) externalId = '0A3338370'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '81321'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-025359-EW560.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-025359-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
vmAttributes = null
vmCharacteristics (array):
10748 (array):
product (array):
id = '10748'
productMainId = '3539'
ean = '4051629081365'
vendorProductId = '092-007829-00500'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '2'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = 'stk'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'stk'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '76276'
productText (array):
id = '160846'
productId = '10748'
languageId = '155'
nameShort = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
name = 'ON MT TT'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Ombyggnadsset, avtryckare ovan</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Ombyggnadsset, avtryckare ovan</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '10748'
(private) productMainId = '3539'
(private) ean = '4051629081365'
(private) vendorProductId = '092-007829-00500'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '2'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = 'stk'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'stk'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '76276'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 47.200000000000003
productTax = '19'
productPriceGross = 56.168000000000006
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 47.200000000000003
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'stk'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '76979'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060202.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A3331208'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '80365'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007829-EWM00.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007829-EWM00'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
2 (object: MimeEntity):
(private) id = '80366'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007829-EWM01.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007829-EWM01'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 47.200000000000003
tax = 19.0
taxTotal = 8.968
total = 56.168000000000006
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 47.200000000000003
tax = 19.0
taxTotal = 8.968
total = 56.168000000000006
productName = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
produktbezeichnung = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
price = 47.200000000000003
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '76979'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060202.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A3331208'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '80365'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007829-EWM00.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007829-EWM00'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
2 (object: MimeEntity):
(private) id = '80366'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007829-EWM01.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007829-EWM01'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
vmAttributes = null
vmCharacteristics (array):
91709 (array):
product (array):
id = '91709'
productMainId = '70068'
ean = '4051629081518'
vendorProductId = '092-007944-00000'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = 'stk'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'stk'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '460855'
productText (array):
id = '701679'
productId = '91709'
languageId = '155'
nameShort = 'Option pistolhandtag'
name = 'ON TH PM'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Pistolhandtag för PM-svetsbrännare</li><li>Kompatibel med alla PM-standard- och funktionsbrännare</li><li>Enkel och snabb montering av handtaget</li><li>Monteringsverktyg ingår i leveransen</li><li><b>Fördelar:</b></li><li class="knurps">Enkelt arbete som inte är uttröttande, även vid långa svetsfogar</li><li class="knurps">Naturlig positionering av handleden</li><li class="knurps">LED-belysningen bibehålls i full omfattning</li><li class="knurps">Praktisk hållare av brännarnyckeln inuti handtaget</li><li class="knurps">Inte kompatibel med förlängd avtryckare</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Pistolhandtag för PM-svetsbrännare</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '91709'
(private) productMainId = '70068'
(private) ean = '4051629081518'
(private) vendorProductId = '092-007944-00000'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = 'stk'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'stk'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '460855'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 80.700000000000003
productTax = '19'
productPriceGross = 96.033000000000001
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 80.700000000000003
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'stk'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '210889'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0090744.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A4105647'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '210890'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007944-EW560.PDF'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007944-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 80.700000000000003
tax = 19.0
taxTotal = 15.333
total = 96.033000000000001
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 80.700000000000003
tax = 19.0
taxTotal = 15.333
total = 96.033000000000001
productName = 'Option pistolhandtag'
produktbezeichnung = 'Option pistolhandtag'
price = 80.700000000000003
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '210889'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0090744.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A4105647'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '210890'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007944-EW560.PDF'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007944-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
vmAttributes = null
vmCharacteristics (array):
41763 (array):
product (array):
id = '41763'
productMainId = '21100'
ean = '4051629045978'
vendorProductId = '092-007938-00000'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = 'stk'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'stk'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '336898'
productText (array):
id = '189267'
productId = '41763'
languageId = '155'
nameShort = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
name = 'ON TT PM Standard'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Ombyggnadssats ”mikrobrytare uppe” inklusive verktyg för monteringen</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Ombyggnadssats ”mikrobrytare uppe” inklusive verktyg för monteringen</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '41763'
(private) productMainId = '21100'
(private) ean = '4051629045978'
(private) vendorProductId = '092-007938-00000'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = 'stk'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'stk'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '336898'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 79.5
productTax = '19'
productPriceGross = 94.605000000000004
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 79.5
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'stk'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '75481'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0059985.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A3326059'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '80285'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007938-EW560.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007938-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
621 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = 'drive'
unit = null
attributeId = '621'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '329912524'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 79.5
tax = 19.0
taxTotal = 15.105
total = 94.605000000000004
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 79.5
tax = 19.0
taxTotal = 15.105
total = 94.605000000000004
productName = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
produktbezeichnung = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
price = 79.5
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '75481'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0059985.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A3326059'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '80285'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-007938-EW560.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '099-007938-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Utförande</td><td>för PM-standardsvetsbrännare</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Utförande</td><td>för PM-svetsbrännare inklusive LED-belysning</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Utförande": "för PM-standardsvetsbrännare"}'
1 = '{"Utförande": "för PM-svetsbrännare inklusive LED-belysning"}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
1 = null
vmAttributes (array):
621 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'drive'
vmCharacteristics (array):
42257 (array):
product (array):
id = '42257'
productMainId = '21478'
ean = '4051629046265'
vendorProductId = '094-023891-00000'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '1'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = 'stk'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'stk'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '341076'
productText (array):
id = '189159'
productId = '42257'
languageId = '155'
nameShort = 'Avtryckarförlängning'
name = 'ON TV PM LED'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Avtryckarförlängning för PM-svetsbrännare inklusive verktyg för monteringen</li><li class="last-item">Avtryckarförlängningen för PM-svetsbrännare med LED-belysning kan endast monteras på PM-svetsbrännare med X-teknik. För eftermontering av LED-belysningen på standard-PM-svetsbrännare krävs tillvalet ON LED PM Standard!</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Avtryckarförlängning för PM-svetsbrännare inklusive verktyg för monteringen</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '42257'
(private) productMainId = '21478'
(private) ean = '4051629046265'
(private) vendorProductId = '094-023891-00000'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '1'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = 'stk'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'stk'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '341076'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 45.5
productTax = '19'
productPriceGross = 54.144999999999996
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 45.5
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'stk'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '77380'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060219.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A3337001'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '80368'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-023891-EW560.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '7963834'
(private) version = null
(private) externalId = '099-023891-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
621 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = 'drive'
unit = null
attributeId = '621'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '329914043'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 45.5
tax = 19.0
taxTotal = 8.6449999999999996
total = 54.144999999999996
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-03-15 00:00:00'
validTo = null
price = 45.5
tax = 19.0
taxTotal = 8.6449999999999996
total = 54.144999999999996
productName = 'Avtryckarförlängning'
produktbezeichnung = 'Tryckknappsförlängning för PM-svetsbrännare'
price = 45.5
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '77380'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0060219.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A3337001'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '80368'
(private) parentId = null
(private) uri = '099-023891-EW560.pdf'
(private) type = '001'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'application/pdf'
(private) width = null
(private) height = null
(private) size = '7963834'
(private) version = null
(private) externalId = '099-023891-EW560'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Utförande</td><td>för PM-svetsbrännare med LED-belysning</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Utförande</td><td>Standard, utan LED-belysning</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Utförande": "för PM-svetsbrännare med LED-belysning"}'
1 = '{"Utförande": "Standard, utan LED-belysning"}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
1 = null
vmAttributes (array):
621 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'drive'
vmCharacteristics (array):
 • Värmeskyddsskärm för eftermontering till PM/MT-svetsbrännare

   

  dump:
  hasAccessoires = 0
  product (array):
  id = '43135'
  productMainId = '21883'
  ean = '4051629045466'
  vendorProductId = '094-025359-00000'
  manufacturerProductId = null
  manufacturerId = null
  productSearchId = null
  stock = null
  stockBehaviour = '1'
  stockView = '0'
  stockViewText = null
  dateCreated = '2024-03-27 15:10:48'
  dateModified = null
  public = '1'
  active = '1'
  deleted = '0'
  packagingAmount = '100'
  packagingUnit = 'stk'
  priceAmount = '100'
  priceUnit = 'stk'
  forcePrice = '0'
  priority = '0'
  validFrom = null
  validTo = null
  hidden = '0'
  notSellable = '0'
  externalId = '341231'
  active = true
  isBrenner = true
  productName = 'Värmeskyddsskärm'
  productBezeichnung = 'Värmeskyddsskärm för PM/MT-svetsbrännare'
  productType = 'ON HSS Ø18-19 mm'
  productVariantBezeichnung = ''
  listprice = '40.3'
  rabattgruppe = 'B2'
  accKind = '946:Optionen zur Nachrüstung'
  productText = '<p>Värmeskyddsskärm för eftermontering till PM/MT-svetsbrännare </p>'
  productTextLong = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Värmeskyddsskärm för eftermontering till PM/MT-svetsbrännare </li><li>Tack vare förberett brottsställe är den även kompatibel med PM-svetsbrännare med LED-belysning (dock begränsat för växelhalsbrännare)</li><li><b>Passar till:</b></li><li class="knurps">PM/MT 301 G, CG</li><li class="knurps">PM/MT 401 G, CG</li><li class="knurps">PM/MT 451 W, WS, WL</li><li class="knurps">PM /MT 551 W, WS, WL</li></ul>'
  name = 'ON HSS Ø18-19 mm'
  pname = 'ON HSS Ø18-19 mm'
  productTextCount = 1
  mimetotal (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '79796'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0060261.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = '152266'
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3338370'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  1 (object: MimeEntity):
  (private) id = '81321'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-025359-EW560.pdf'
  (private) type = '001'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-025359-EW560'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  mime (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '79796'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0060261.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = '152266'
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3338370'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  id = '43135'
  productMainId = '21883'
  vendorProductId = '094-025359-00000'
  productPrice = 40.299999999999997
  productTax = '19'
  productPriceGross = 47.956999999999994
  40,30 €* / 47,96 €** / Pcs.
  Innehåll: 1 Pcs.
 • Ombyggnadsset, avtryckare ovan

   

  dump:
  hasAccessoires = 0
  product (array):
  id = '10748'
  productMainId = '3539'
  ean = '4051629081365'
  vendorProductId = '092-007829-00500'
  manufacturerProductId = null
  manufacturerId = null
  productSearchId = null
  stock = '2'
  stockBehaviour = '1'
  stockView = '0'
  stockViewText = null
  dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
  dateModified = null
  public = '1'
  active = '1'
  deleted = '0'
  packagingAmount = '100'
  packagingUnit = 'stk'
  priceAmount = '100'
  priceUnit = 'stk'
  forcePrice = '0'
  priority = '0'
  validFrom = null
  validTo = null
  hidden = '0'
  notSellable = '0'
  externalId = '76276'
  active = true
  isBrenner = false
  productName = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
  productBezeichnung = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
  productType = 'ON MT TT'
  productVariantBezeichnung = ''
  listprice = '47.2'
  rabattgruppe = 'B1'
  accKind = '946:Optionen zur Nachrüstung'
  productText = '<p>Ombyggnadsset, avtryckare ovan</p>'
  productTextLong = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Ombyggnadsset, avtryckare ovan</li></ul>'
  name = 'ON MT TT'
  pname = 'ON MT TT'
  productTextCount = 1
  mimetotal (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '76979'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0060202.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3331208'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  1 (object: MimeEntity):
  (private) id = '80365'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-007829-EWM00.pdf'
  (private) type = '001'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-007829-EWM00'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  2 (object: MimeEntity):
  (private) id = '80366'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-007829-EWM01.pdf'
  (private) type = '001'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-007829-EWM01'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  mime (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '76979'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0060202.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3331208'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  id = '10748'
  productMainId = '3539'
  vendorProductId = '092-007829-00500'
  productPrice = 47.200000000000003
  productTax = '19'
  productPriceGross = 56.168000000000006
  47,20 €* / 56,17 €** / Pcs.
  Innehåll: 1 Pcs.
 • Pistolhandtag för PM-svetsbrännare

   

  dump:
  hasAccessoires = 0
  product (array):
  id = '91709'
  productMainId = '70068'
  ean = '4051629081518'
  vendorProductId = '092-007944-00000'
  manufacturerProductId = null
  manufacturerId = null
  productSearchId = null
  stock = null
  stockBehaviour = '1'
  stockView = '0'
  stockViewText = null
  dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
  dateModified = null
  public = '1'
  active = '1'
  deleted = '0'
  packagingAmount = '100'
  packagingUnit = 'stk'
  priceAmount = '100'
  priceUnit = 'stk'
  forcePrice = '0'
  priority = '0'
  validFrom = null
  validTo = null
  hidden = '0'
  notSellable = '0'
  externalId = '460855'
  active = true
  isBrenner = false
  productName = 'Option pistolhandtag'
  productBezeichnung = 'Tillval pistolhandtag för PM-svetsbrännare'
  productType = 'ON TH PM'
  productVariantBezeichnung = ''
  listprice = '80.7'
  rabattgruppe = 'B2'
  accKind = '946:Optionen zur Nachrüstung'
  productText = '<p>Pistolhandtag för PM-svetsbrännare</p>'
  productTextLong = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Pistolhandtag för PM-svetsbrännare</li><li>Kompatibel med alla PM-standard- och funktionsbrännare</li><li>Enkel och snabb montering av handtaget</li><li>Monteringsverktyg ingår i leveransen</li><li><b>Fördelar:</b></li><li class="knurps">Enkelt arbete som inte är uttröttande, även vid långa svetsfogar</li><li class="knurps">Naturlig positionering av handleden</li><li class="knurps">LED-belysningen bibehålls i full omfattning</li><li class="knurps">Praktisk hållare av brännarnyckeln inuti handtaget</li><li class="knurps">Inte kompatibel med förlängd avtryckare</li></ul>'
  name = 'ON TH PM'
  pname = 'ON TH PM'
  productTextCount = 1
  mimetotal (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '210889'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0090744.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A4105647'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  1 (object: MimeEntity):
  (private) id = '210890'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-007944-EW560.PDF'
  (private) type = '001'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-007944-EW560'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  mime (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '210889'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0090744.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A4105647'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  id = '91709'
  productMainId = '70068'
  vendorProductId = '092-007944-00000'
  productPrice = 80.700000000000003
  productTax = '19'
  productPriceGross = 96.033000000000001
  80,70 €* / 96,03 €** / Pcs.
  Innehåll: 1 Pcs.
 • Ombyggnadssats ”mikrobrytare uppe” inklusive verktyg för monteringen

   

  dump:
  hasAccessoires = 0
  product (array):
  id = '41763'
  productMainId = '21100'
  ean = '4051629045978'
  vendorProductId = '092-007938-00000'
  manufacturerProductId = null
  manufacturerId = null
  productSearchId = null
  stock = null
  stockBehaviour = '1'
  stockView = '0'
  stockViewText = null
  dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
  dateModified = null
  public = '1'
  active = '1'
  deleted = '0'
  packagingAmount = '100'
  packagingUnit = 'stk'
  priceAmount = '100'
  priceUnit = 'stk'
  forcePrice = '0'
  priority = '0'
  validFrom = null
  validTo = null
  hidden = '0'
  notSellable = '0'
  externalId = '336898'
  active = true
  isBrenner = false
  productName = 'Ombyggnadsset, avtryckare ovan'
  productBezeichnung = 'Ombyggnadssats, mikrobrytare uppe för PM-standard-svetsbrännare'
  productType = 'ON TT PM Standard'
  productVariantBezeichnung = 'für PM-Standard-Schweißbrenner'
  listprice = '79.5'
  rabattgruppe = 'B2'
  accKind = '946:Optionen zur Nachrüstung'
  productText = '<p>Ombyggnadssats ”mikrobrytare uppe” inklusive verktyg för monteringen</p>'
  productTextLong = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Ombyggnadssats ”mikrobrytare uppe” inklusive verktyg för monteringen</li></ul>'
  name = 'ON TT PM Standard'
  pname = 'ON TT PM Standard'
  productTextCount = 1
  mimetotal (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '75481'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0059985.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3326059'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  1 (object: MimeEntity):
  (private) id = '80285'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-007938-EW560.pdf'
  (private) type = '001'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-007938-EW560'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  mime (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '75481'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0059985.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3326059'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  id = '41763'
  productMainId = '21100'
  vendorProductId = '092-007938-00000'
  productPrice = 79.5
  productTax = '19'
  productPriceGross = 94.605000000000004
  79,50 €* / 94,61 €** / Pcs.
  Innehåll: 1 Pcs.
 • Avtryckarförlängning för PM-svetsbrännare inklusive verktyg för monteringen

   

  dump:
  hasAccessoires = 0
  product (array):
  id = '42257'
  productMainId = '21478'
  ean = '4051629046265'
  vendorProductId = '094-023891-00000'
  manufacturerProductId = null
  manufacturerId = null
  productSearchId = null
  stock = '1'
  stockBehaviour = '1'
  stockView = '0'
  stockViewText = null
  dateCreated = '2023-08-31 07:55:53'
  dateModified = null
  public = '1'
  active = '1'
  deleted = '0'
  packagingAmount = '100'
  packagingUnit = 'stk'
  priceAmount = '100'
  priceUnit = 'stk'
  forcePrice = '0'
  priority = '0'
  validFrom = null
  validTo = null
  hidden = '0'
  notSellable = '0'
  externalId = '341076'
  active = true
  isBrenner = true
  productName = 'Avtryckarförlängning'
  productBezeichnung = 'Tryckknappsförlängning för PM-svetsbrännare med LED'
  productType = 'ON TV PM LED'
  productVariantBezeichnung = 'für PM-Schweißbrenner mit LED-Beleuchtung'
  listprice = '45.5'
  rabattgruppe = 'B2'
  accKind = '946:Optionen zur Nachrüstung'
  productText = '<p>Avtryckarförlängning för PM-svetsbrännare inklusive verktyg för monteringen</p>'
  productTextLong = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Avtryckarförlängning för PM-svetsbrännare inklusive verktyg för monteringen</li><li class="last-item">Avtryckarförlängningen för PM-svetsbrännare med LED-belysning kan endast monteras på PM-svetsbrännare med X-teknik. För eftermontering av LED-belysningen på standard-PM-svetsbrännare krävs tillvalet ON LED PM Standard!</li></ul>'
  name = 'ON TV PM LED'
  pname = 'ON TV PM LED'
  productTextCount = 1
  mimetotal (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '77380'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0060219.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3337001'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  1 (object: MimeEntity):
  (private) id = '80368'
  (private) parentId = null
  (private) uri = '099-023891-EW560.pdf'
  (private) type = '001'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'application/pdf'
  (private) width = null
  (private) height = null
  (private) size = '7963834'
  (private) version = null
  (private) externalId = '099-023891-EW560'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  mime (array):
  0 (object: MimeEntity):
  (private) id = '77380'
  (private) parentId = null
  (private) uri = 'IM0060219.jpg'
  (private) type = 'Produktbild'
  (private) usage = null
  (private) mimeType = 'image/jpeg'
  (private) width = '800'
  (private) height = '600'
  (private) size = null
  (private) version = null
  (private) externalId = '0A3337001'
  (private) languageId = null
  (private) yBaseoldInstance = null
  id = '42257'
  productMainId = '21478'
  vendorProductId = '094-023891-00000'
  productPrice = 45.5
  productTax = '19'
  productPriceGross = 54.144999999999996
  45,50 €* / 54,15 €** / Pcs.
  Innehåll: 1 Pcs.
 
Ett fel uppstod
Åtgärden har utförts
current mapping: categories