Normování svařovacích materiálů

Norma EN /
ČSN DIN EN ISO NORM

Název normy

DIN EN 12536

Tyče vhodné na svařování nelegovaných ocelí a žáropevných ocelí plamenem

DIN EN 14700

Svařovací materiály pro tvrdé návary

DIN EN ISO 636

Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

DIN EN ISO 1071

Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace

DIN EN ISO 2560

Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace

DIN EN ISO 3580

Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – Klasifikace

DIN EN ISO 14172

Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace

DIN EN ISO 14341

Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

DIN EN ISO 14343

Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace

DIN EN ISO 16834

Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace

DIN EN ISO 17632

Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace

DIN EN ISO 17633

Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace

DIN EN ISO 17634

Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace

DIN EN ISO 18273

Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace

DIN EN ISO 18274

Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu – Klasifikace

DIN EN ISO 18276

Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace

DIN EN ISO 21952

Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí

DIN EN ISO 24373

Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace

DIN EN ISO 544

Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování

DIN EN ISO 14175

Svařovací materiály – Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy

DIN EN ISO 14174

Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace

DIN EN ISO 24598

Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace

DIN EN ISO 3581

Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace

DIN EN ISO 26304

Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace

DIN EN ISO 14171

Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
Došlo k chybe
Akce úspešne provedena
current mapping: content