forceArc_pikto.png

forceArc

Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo. Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli.

 • Menší úhel otevření svaru díku hlubokému závaru a směrově stabilnímu svařovacímu oblouku
 • Redukce vrstev
 • Menší deformace díky tepelně minimalizovanému koncentrovanému svařovacímu oblouku
 • Vynikající průvar kořene a natavení otupených hran drážky
 • Perfektní svařování i s velmi dlouhými konci drátu (délka volného drátu)
 • Redukce vrubů
 • Téměř bez rozstřiku
 • To je obzvláště výhodné např. u dynamických koutových svarů
 • namáhaných součástí, např. nosné díly pro mosty
 • Stavba vagonů a ocelové konstrukce
 • Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli
 • Ruční a automatizované aplikace
 • Provedené koutové svary vykazují větší hloubku závaru
Došlo k chybe
Akce úspešne provedena
current mapping: content