superPuls_pikto(1).png

superPuls

Kombinace superPuls procesů svařování ewm nabízí celou řadu možností.

  • Spolehlivé provaření kořene
  • Efektivní vyplnění s impulsem
  • Není nutné kývání
  • Rovnoměrná struktura svaru poskytne dobrý vzhled svaru
  • Kontrolované snížené vnesené teplo
  • Redukovaná tvorba rozstřiku
  • Snadné modelování taveniny
  • Spolehlivé a rychlé svařování ve svislé poloze zdola nahoru bez „rozkyvu hořáku“
Došlo k chybe
Akce úspešne provedena
current mapping: content