coldArc_pikto.png

coldArc

Zkratový oblouk s nízkou tvorbou rozstřiku a minimalizovanou teplotou ke svařování bez
větších deformací a k pájení, průvar kořene s vynikajícím přemostěním mezer.

 • Menší deformace a redukované náběhové barvy díky minimalizovanému pronikání tepla
 • Výrazná redukce rozstřiku následkem téměř reaktančního přechodu materiálu
 • Vynikající stabilita procesu i v případě dlouhých svazků hadic bez doplňujících rozvodů snímačů
 • Běžně dostupné systémy hořáků, protože přechod materiálu probíhá ve svařovacím hořáku bez opotřebení a bez pohonu
 • Snadné svařování kořenových vrstev u plechů jakékoliv tloušťky a ve všech pozicích
 • Perfektní přemostění i u mezer s proměnnou šířkou
 • Vynikající smáčení povrchů při pájení tenkých plechů
 • Minimální dodatečné práce, optimální také pro pohledové svary díky procesu s malým rozstřikem
 • Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a smíšené spoje i pro velmi tenké plechy
 • Pájení plechů CrNi s CuAl8/AlBz8
 • Pájení a svařování plechů s povrchovou úpravou, např. s CuSi, AlSi a Zn
 • Svařování kořene na nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích a u vysoce pevných jemnozrnných ocelí
 • Pohledové svary CrNi v oblasti tenkých plechů
Došlo k chybe
Akce úspešne provedena
current mapping: content