rootArc_pikto.png

rootArc

Svařovací oblouk s optimální kontrolou tavné lázně
Zkratový oblouk s perfektním modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke svařování ve vynucených svařovacích polohách.

  • „„Optimální redukce rozstřiku v porovnání se standardním zkratovým obloukem
  • Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm
  • „„Optimální pro nucené polohy a svařování nad hlavou
  • „„Zkratový oblouk se sníženou energetickou náročností
  • rootArc puls pro svařování u přechodové oblasti, pro navařování vrstev a krycí vrstvy
  • Vynikající tepelně redukované svařování v poloze svislé nahoru (PF) díky metodě rootArc – superPuls
  • „„Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé natavení otupených hran drážky
  • „„Svary v poloze svislé nahoru bez kyvného pohybu
  • „„Nelegované a nízko legované oceli
  • „„Ruční a automatizované aplikace
Došlo k chybe
Akce úspešne provedena
current mapping: content